Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky ubytování

Zákazníkem ubytovaným v zařízeních společnosti CS Magic Resorts a.s. jsou osoby starší 18 let, osoby mladší 15 let v doprovodu osoby starší 18 let a osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká na základě objednávky (písemná objednávka, elektronická objednávka, telefonická objednávka, SMS objednávka). Na základě této objednávky rezervuje ubytovatel objednaný termín po dobu 10 pracovních dnů. Uhrazením faktury potvrzuje zákazník, že se seznámil s ubytovacími a platebními podmínkami našeho zařízení.

Ceny

Ceny služeb ubytování a doplňkových služeb jsou v ceníku na web stránkách ubytovny. Úhrada ceny pobytu je hrazena dle dohody obou stran v den příjezdu.

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu bez oznámení důvodu odstoupit od smlouvy, odstoupení je možné výhradně písemnou, nebo elektronickou formou.

V případě předčasného ukončení pobytu zákazníka bez zavinění ze strany ubytovatele, nevzniká ubytovateli povinnost vracet zbývající část ze zaplacené částky.


Přejeme Vám příjemný pobyt v našich zařízeních.